Zbiórki publiczne

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej (.pdf)

Sejny, dn. 23.01.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

LDz. 05/ST/PW/14

Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach informuje, że na podstawie pozwolenia OR.5311.5.1.2013. z dnia 9 maja 2013r. została przeprowadzona zbiórka publiczna.
Celem zbiórki było zebranie środków pieniężnych z przeznaczeniem na pomoc w finansowaniu leczenia i rehabilitacji chorej dziewczynki Natalii Jadeszko.
Do dnia 27 grudzień 2013 roku ze zbiórki uzyskano środki finansowe w kwocie 69 840,35 złotych zebranych na konto 62 93540007 0000 0000 1629 0001 i przekazano na wyodrębnione konto bankowe.
W wyniku zbiórki uzyskano:
1. Ze zbiórki ofiar do zaplombowanych puszek kwestarskich (3 sztuk) zebrano kwotę w wysokości
4 994,97 złotych.
2. Dobrowolne wpłaty na konto z dopiskiem ”Dla Natalki” – wpłynęła kwota w wysokości
64 845,38 złotych.
Środki pochodzące ze zbiórki zostały przeznaczone na :
- opłaty za świadczenia medyczne i rehabilitacyjne poniesione na leczenie Natalii,
- zakup leków i środków medycznych nierefundowanych przez NFZ,
- transport i nocleg osób towarzyszących Natalii  z i do placówek leczniczych w kwocie 9 000,00 złotych.

Organizacją i prowadzeniem zbiórki publicznej zajął się Zarząd Stowarzyszenia i wolontariusze nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia.
Informacja o zebranych i wydatkowanych środkach została ogłoszona na stronie internetowej Stowarzyszenia;  http://niepelnosprawni.sejny.pl/.
Pozostała kwota ze zbiórki publicznej będzie wydana na rehabilitację i leczenie Natalii Jadeszko w najbliższych czasie.

Urszula Zdankiewicz - Księgowa
Krzysztof Kozakiewicz - Prezes Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach