Aktualności

Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach zaprasza na Walne Wyborcze Zebranie Członków w dniu 20 kwietnia 2023 r. godz. 15.00, które odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.

PORZĄDEK ZEBRANIA
1. Otwarcie zebrania.
- wybór przewodniczącego oraz sekretarza zebrania,
- zatwierdzenie porządku obrad.
2. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał oraz Komisji Mandatowej.
3. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2022 oraz przedstawienie planu działania na rok 2023.
- sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia,
- sprawozdanie z działalności WTZ,
- sprawozdanie z działalności ŚDS,
- sprawozdanie z działalności finansowej.
4. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z oceną działalności.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
6. Zatwierdzenie instrukcji wyborczej do władz RSON Sejny.
7. Wybór:
- Komisji Wyborczej,
- Komisji Skrutacyjnej.
8. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
9. Wybór władz Stowarzyszenia:
- Zarządu,
- Komisji Rewizyjnej.
10. Dyskusja i wolne wnioski.
11. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
12. Powołanie Komisji Statutowej.
13. Przyjęcie wniosków i uchwał (głosowanie).
14. Zakończenie obrad.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie zebranie odbędzie się bez względu na liczbę członków o godzinie 15.15.

___________________________________________________

W dniu 27 października 2021 roku w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Sejnach obchodziliśmy 20-lecie Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach. Obchody odbyły się z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa, były skromniejsze, ale członkowie Stowarzyszenia, sympatycy i zaproszeni goście dopisali. Mieliśmy okazję zaprezentować nasz dorobek i działania na przestrzeni 20 lat. „Osoby niepełnosprawne stanowią klucz do wszystkich drzwi, które stowarzyszenie otwiera, by dowieść, że „sprawni inaczej” są ważną częścią społeczności lokalnej i pragną dokładnie tego samego, co ich zdrowi rówieśnicy, a niekiedy znacznie mniej. Najważniejszym atutem stowarzyszenia od początku była silna chęć niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym, czego propagatorami i założycielami byli dr Grażyna Żardecka, Józef Stankiewicz i Krzysztof Kozakiewicz pierwszy prezes Stowarzyszenia. Dwadzieścia lat działalności na rynku lokalnym, naszego Stowarzyszenia to wyjątkowy czas, kiedy mogliśmy małymi kroczkami dążyć do miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy. Niesamowity jubileusz 20-lecia naszej działalności napełnia nas dumą, że stworzyliśmy z pomocą nieocenionych ludzi takie miejsce oraz instytucję zaufania publicznego, której wkład w codzienną pracę z ludźmi potrzebującymi pomocy jest bezcenny. Dziękujemy wszystkim, którzy działając w trudzie i pocie czoła dołożyli swoją cegiełkę do tego, co się po drodze przez te 20 lat wydarzyło. Początki zawsze są trudne, ale łatwiej podążyć przez świat w towarzystwie przyjaciół, których niewątpliwie nie zabrakło nam przez 20 lat” - powiedziała Barbara Miszkiel prezes Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach. Na jubileuszu została uczczona minutą ciszy pamięć Pana Krzysztofa Kozakiewicza. Podczas uroczystości w formie prezentacji multimedialnej przedstawiono historię tworzenia i działalności Stowarzyszenia, 20 letniego dorobku działalności statutowej. Wydarzenie uświetniły występy artystyczne uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, Oliwii Gibas ze studia piosenki Ośrodka Kultury, uczniów Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku w składzie: Anna Martynko – skrzypce (nauczyciel Aleksandra Pływaczewska), Krystian Gaus - flet prosty, akompaniament na pianinie (nauczyciel Arnold Beinaris), zespół fletowy: Krystian Gaus, Michał Jakubowski (nauczyciel Arnold Beinaris). Do chwili wspomnień zaprosiliśmy Pana Piotra Mariana Luto starostę sejneńskiego w latach 1999-2006, oraz Barbrę Miszkiel Barbarę Kukolska, Józefa Stankiewicza członków Zarządu Stowarzyszenia, którzy opowiedzieli zebranym o początkach działalności, Komitecie Założycielskim o współpracy z dr Grażyną Żardecką. Z rąk wicestarosty sejneńskiego Pana Antoniego Baudzis, Członkowie Zarządu Stowarzyszenia odebrali podziękowania za wieloaspektowe wspieranie osób z niepełnosprawnością i zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka. Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych wręczył Pani Danucie Kozakiewicz odznaczenie Honorowego Członka Stowarzyszenia dla Pana Krzysztofa Kozakiewicza. Były również podziękowania dla członków i pracowników za trud w wykonywaną pracę na rzecz osób niepełnosprawnych. Podsumowaniem całej 20 letniej pracy Stowarzyszenia była prezentacja monografii napisanej przez pana Jarosława Jurkiewicza. W trakcie uroczystości nie zabrakło ciepłych słów i upominków od zaproszonych gości Imprezie towarzyszyła moc wzruszeń! Uroczystości Jubileuszowe osłodził słodki poczęstunek, przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Afrodyta” w Krasnopolu oraz kawę przygotowaną przez Karczmę Litewską Józefa Szulewskiego, którą zostali poczęstowani wszyscy goście.

Galeria zdjęć: 20-lecie RSNRON (27.10.2021 r.)