Archiwum przetargów
2013 r.

Sejny, dnia 30.10.2013 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na dostawę samochodu osobowego 9 osobowego (8 plus kierowca) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim (przetarg III)

Numer ogłoszenia: 442414 - 2013; data zamieszczenia: 30.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.doc) (.pdf)
_________________________________________________________________

Sejny, dnia 08.11.2013 r.

Wyjaśnienie nr 1

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. z późn. zm., uprzejmie informuję, że wpłynęły następujące zapytania w przedmiocie zamówienia. Poniżej zamieszcza się ich treść wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1.
W punkcie 3 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd posiadał Kolor nadwozia: metalic (kolor do uzgodnienia przy podpisaniu umowy). Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy oferowany samochód będzie w kolorze srebrnym metalizowanym? Odpowiedź: Zamawiający uzna oferowany samochód w kolorze srebrnym metalizowanym.
Pytanie 2.
W punkcie 3 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd posiadał światła do jazdy dziennej, najlepiej wykonane w technologii LED. Czy Zamawiający dopuści samochód z automatycznym włącznikiem świateł mijania zamiast świateł do jazdy dziennej? Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd posiadał światła do jazdy dziennej, najlepiej wykonane w technologii LED zgodne z opisem zawartym w SIWZ.
Pytanie 3.
W punkcie 3 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd posiadał pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego wraz z szybą przesuwaną w drugim rzędzie po lewej stronie Czy Zamawiający dopuści samochód z oknami przesuwnymi w 2 rzędzie po obu stronach samochodu? Odpowiedź: Zamawiający dopuści samochód z oknami przesuwnymi po lewej i prawej stronie, po stronnie prawej  okno nie może być usytuowane w drzwiach przesuwnych.
Pytanie 4.
W punkcie 3 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd posiadał Ilość miejsc siedzących: fabrycznie przystosowanych do przewozu 9 osób (8 pasażerów + kierowca, w układzie 3 rzędy siedzeń – siedzenia w II dzielone 2 + 1 i III rzędzie dzielone 2 + 1 lub 1+1+1 każde mocowane oddzielnie z możliwością szybkiego demontażu, podwójny fotel pasażerski obok kierowcy. Czy Zamawiający dopuści samochód z 3 osobowa kanapą 2 rzędu foteli z odchylanym oparciem prawego skrajnego fotela? oraz z 3 osobowa kanapą 3 rzędu foteli? Czy Zmawiający dopuści samochód z układem 1 wózek ( zamiennie z 3 -  kanapą 3 rzędu foteli ) + 6 -miejsc? Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd był przystosowany do przewozu 9 osób (8 pasażerów + kierowca, w układzie 3 rzędy siedzeń – siedzenia w II dzielone 2 + 1 i III rzędzie dzielone 2 + 1 lub 1+1+1, każde mocowane oddzielnie z możliwością szybkiego demontażu zgodne z opisem zawartym w SIWZ.
Pytanie 5.
W punkcie 3 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd posiadał komplet wycieraczek podłogowych (gumowych) dla wszystkich trzech rzędów. Czy Zamawiający dopuści samochód z dywanikami w przedziale kierowcy oraz pełnym gumowym poryciem przestrzeni pasażerskiej? Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oprócz pełnego pokrycia przestrzeni pasażerskiej oferowany pojazd posiadał komplet wycieraczek podłogowych (gumowych) dla wszystkich trzech rzędów.
Pytanie 6.
W punkcie 3 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd posiadał pełne poszycie ścian bocznych i podsufitki tapicerką. Co Zamawiający rozumie pod tym pojęciem? Czy Zamawiający dopuści samochody z wykończeniem bocznym w postaci plastikowych paneli do połowy wysokości ścian bocznych? tapicerowana podsufitka i tapicerowanymi siedzeniami w tonacji szarej oraz  metalowymi parapetami i słupkami w przestrzeni pasażerskiej? Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd posiadał pełne poszycie ścian bocznych i podsufitki tapicerką  zgodne z opisem zawartym w SIWZ.

Wyżej wymienione zmiany należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty i są obowiązujące dla Wykonawcy i Zamawiającego.

_________________________________________________________________

Sejny, dnia 19.11.2013 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne jak niżej:
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Dostawa samochodu osobowego 9 osobowego; (8 plus kierowca) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim (przetarg III).
Została wybrana oferta następującej firmy:
TRAX Sp. z o.o. ul. Żeligowskiego 36, 90-643 Łódź
Cena wybranej oferty (brutto) wynosi - 110 940,00

Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 2 firmy TRAX Sp. z o.o. ul. Żeligowskiego 36, 90-643 Łódź  z ceną (brutto) – 110 940,00 zł spełniła wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaproponowana cena jest wyższa niż cena szacunkowa określona przez Zamawiającego. Zamawiający przeznaczył na ten cel dodatkowe środki w wysokości: 5 940,00 zł.
Komisja przetargowa zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru:  cena oferty = 85 pkt, zużycie paliwa = 12 pkt oraz częstotliwość przeglądów technicznych = 3 pkt sklasyfikowała ważną ofertę następująco:
Oferta nr 2 TRAX Sp. z o.o. ul. Żeligowskiego 36, 90-643 Łódź.
cena oferty brutto: 110 940,00 zł = 85 pkt
zużycie paliwa 7.3litra/100 km = 12 pkt
częstotliwość przeglądów technicznych co: 40 000 km = 3 pkt
Razem oferta otrzymała – 100 pkt

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

W postępowaniu odrzucono następujące oferty:

Oferta nr 1 KWIATKOWSKI Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 5, 19-300 Ełk
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Zaproponowany samochód nie posiada świateł dziennych, wycieraczek szyby tylnej, podgrzewania szyby tylnej oraz spryskiwaczy. Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 (jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3).

Oferta nr 3 ZIMNY Autoryzowany Dealer Volkswagena ul. Wojska Polskiego 102, 97-300 Piotrków Trybunalski
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Zaproponowany samochód nie posiada zgodnie z wymogami siwz dzielonych siedzeń w rzędzie 3.
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 (jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3).

W postępowaniu do oferty nr 1 zastosowano art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych. Zamawiający w ofercie i w ofercie poprawił błąd w zaokrągleniu podatku VAT. Wartość błędna VAT w ofercie wynosiła: 22 158,53 zł. Po poprawieniu prawidłowa wartość brutto wynosi - 22 158,54 zł.
Zamawiający uwzględnił konsekwencje dokonanej poprawy.

Informujemy, że umowa z TRAX Sp. z o.o. ul. Żeligowskiego 36, 90-643 Łódź  zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie ze sposobem porozumiewania się zapisanym w SIWZ, będzie mogła być zawarta w dniu 25.11.2013 r.

Od powyższej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawiera Dział VI Pzp – Środki ochrony prawnej.

_________________________________________________________________

Sejny, dnia 26.11.2013 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (.pdf)

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=484312&rok=2013-11-26

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Sejny, dnia 12.10.2013 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na dostawę samochodu osobowego 9 osobowego (8 plus kierowca) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim

Numer ogłoszenia: 415716 - 2013; data zamieszczenia: 12.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.doc) (.pdf)
_________________________________________________________________

Sejny, dnia 17.10.2013 r.

Numer ogłoszenia: 423260 - 2013; data zamieszczenia: 17.10.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 415716 - 2013 data 12.10.2013 r. (.pdf)

_________________________________________________________________

Sejny, dnia 17.10.2013r.

Wyjaśnienie nr 1

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. z późn. zm., uprzejmie informuję, że wpłynęły następujące zapytania w przedmiocie zamówienia:

Poniżej zamieszcza się ich treść wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1:
Będąc zainteresowany udziałem w organizowanym przez Państwa przetargu proszę o informacje, czy dopuszczą Państwo samochód który: - posiada regulacje kierownicy w jednej płaszczyźnie, oraz regulację fotela kierowcy w 3 płaszczyznach (przód/tył, góra/dół, regulacja kąta oparcia) oraz podłokietnik i regulację podparcia lędźwiowego
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza regulacji kierownicy w jednej płaszczyźnie. Regulacja kolumny kierowniczej minimum w dwóch płaszczyznach zgodnie z zapisami SIWZ. Regulacja fotela kierowcy zgodnie z SIWZ.
Pytanie 2:
Czy zamawiający dopuszcza radio fabryczna z CD bez sterowania przy kierownicy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza radia z CD bez sterowania przy kierownicy.
Pytanie 3:
Czy zamawiający dopuszcza wysokość przestrzeni pasażerskiej 1317 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia swoje wymagania i dopuszcza wysokość przestrzeni pasażerskiej do 1360 mm.
Pytanie 4:
Czy zamawiający dopuszcza drzwi tylne dwuskrzydłowe z oknami ogrzewanymi z wew klamką?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza drzwi tylnych dwuskrzydłowych. Drzwi muszą być zgodne z opisem zawartym w SIWZ.
Pytanie 5:
Czy Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w akcesoryjne, wykonane w technologii LED światła do jazdy dziennej?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w akcesoryjne, wykonane w technologii LED światła do jazdy dziennej.
Pytanie 6:
Czy za komplet dywaników Zamawiający uważa oryginalne dywaniki w pierwszym rzędzie siedzeń czy na wszystkich trzech z dopuszczeniem dywaników akcesoryjnych?
Odpowiedź:
Zamawiający za kpl. dywaników uważa dywaniki dla wszystkich trzech rzędów z dopuszczeniem dywaników akcesoryjnych.

Wyżej wymienione zmiany należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty i są obowiązujące dla Wykonawcy i Zamawiającego.

_________________________________________________________________

Sejny dnia 21.10.2013 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907  z późniejszymi zmianami), postępowanie na dostawę samochodu osobowego 9 osobowego (8 plus kierowca) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim (numer ogłoszenia: 415716 - 2013)

zostaje unieważnione.

Informujemy, że w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu i nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Sejny, dnia 21.10.2013 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na dostawę samochodu osobowego 9 osobowego (8 plus kierowca) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim (przetarg II)

Numer ogłoszenia: 427628 - 2013; data zamieszczenia: 21.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.doc) (.pdf)
_________________________________________________________________

Sejny, dnia 23.10.2013 r.

Wyjaśnienie nr 1

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. z późn. zm., uprzejmie informuję, że wpłynęły następujące zapytania w przedmiocie zamówienia. Poniżej zamieszcza się ich treść wraz z odpowiedzią:
Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia który nie posiada komputera pokładowego przy spełnieniu pozostałych parametrów zawartych w SIWZ?
Odpowiedź:  
W odpowiedzi na Pana zapytanie informuje, ze zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ Zamawiający nie dopuszcza samochodu bez komputera pokładowego.
Wyżej wymienione zmiany należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty i są obowiązujące dla Wykonawcy i Zamawiającego.

_________________________________________________________________

Sejny dnia 30.10.2013 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907  z późniejszymi zmianami) Zamawiający: Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach, zawiadamia, że postępowanie "Dostawa samochodu osobowego 9 osobowego; (8 plus kierowca) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim (przetarg II)" zostaje unieważnione.

Informujemy, że w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu i nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca. W postępowaniu nie odrzucona żadnej oferty.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________