Witamy na naszej stronie


___________________________________________________

Z głębokim smutkiem i poczuciem wielkiej straty przyleliśmy wiadomość o śmierci
KRZYSZTOFA KOZAKIEWICZA
zasłużonego wieloletniego
prezesa Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach. Odszedłeś od nas zbyt wcześnie.
Trudno żegnać na zawsze kogoś kto jeszcze mógł być z nami.
Odpoczywaj w pokoju.

W ciągu ostatnich 19 lat pracy Pana Krzysztofa Kozakiewicza w Regionalnym Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach, społeczeństwo sejneńskie uległo wielu przeobrażeniom. Zmieniło się podejście do problematyki niepełnosprawności, a także postrzeganie miejsca osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie. Działo się to m.in. za sprawą jego charyzmatycznego Prezesa, który będąc osobą niepełnosprawną publiczną, był najlepszym ambasadorem nowego podejścia do osób niepełnosprawnych. Swoją postawą i działalnością od 19 lat dowodził, że osoby niepełnosprawne mogą wieść pasjonujące, aktywne życie, dając jednocześnie innym tak wiele od siebie. Tacy ludzie na przekór stereotypom, w sposób najbardziej wiarygodny, mają swój niezaprzeczalny udział w kształtowaniu pozytywnej opinii o osobach niepełnosprawnych i ich możliwościach – nie tylko w środowisku tych osób, ale przede wszystkim poza nim.

Pan Krzysztof Kozakiewicz współtworząc Regionalne Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach, stawiał sobie za główny cel obronę szeroko rozumianych interesów osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Był inicjatorem powstania Warsztatu Terapii Zajęciowej. Jego ogromna wiedza i chęć działania były i są dla wszystkich sympatyków niezmiernie inspirujące i pouczające. W wyniku działań podjętych przez założyciela powstało miejsce na mapie miasta Sejny, gdzie osoby niepełnosprawne mogą dobrze się czuć, uczą się życia i chętnie przychodzą.

Sejny, 15 czerwiec 2021 roku

___________________________________________________

1 PROCENT
NASZ NR KRS: 0000061555

1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego
Podatnik decyduje o przeznaczeniu 1% swego podatku. Zamiast do budżetu państwa, trafia on do konkretnej organizacji pożytku publicznego.
Przekazując 1 % podatku na naszą działalność umożliwiasz osobom niepełnosprawnym normalnie funkcjonować w naszym społeczeństwie.

___________________________________________________


___________________________________________________

Jesteśmy też na Facebooku

Zapraszamy również do polubienia naszego profilu na Facebooku.
Zachęcamy do komentowania i wyrażania opinii.
___________________________________________________

Pomysł powstania Stowarzyszenia zrodził się 15 czerwca 1998 roku. Ludzie, którzy zauważyli potrzeby osób niepełnosprawnych w powiecie sejneńskim, przyglądali się temu problemowi z wielu perspektyw. Efektem jest Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach.

Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą:

- wszystkich chętnych, niepełnosprawnych, chorych;
- rodziców dzieci chorych i niepełnosprawnych;
- osoby pracujące na rzecz chorych i niepełnosprawnych;
- wszystkie osoby uznające cele i zasady Stowarzyszenia;
- młodzież do lat 18-tu za zgodą swoich opiekunów jako wolontariusze.

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1. Opieka i pomoc ludziom chorym i niepełnosprawnym, reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, terenowych, samorządowych, organów administracji, pracodawców, szkół i innych organizacji.
2. Prowadzenie działalności terapeutycznej, wspierającej i doradczej w stosunku do dzieci i młodzieży.
3. Poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji chorego i niepełnosprawnego w państwie i społeczeństwie.
4. Integracja środowiska ludzi chorych i niepełnosprawnych w celu zorganizowania samopomocy.
5. Upowszechnianie alternatywnych metod i form edukacji niepełnosprawnych w oparciu o najnowsze osiągnięcia interdyscyplinarne.
6. Promowanie aktywności zawodowej i społecznej niepełnosprawnych.
7. Koordynowanie działań wspólnych dla członków Stowarzyszenia, tworzenie warunków dla pełnego rozwoju i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w zakresie korektywy, rekreacji, rehabilitacji i warsztatów terapii zajęciowej.
8. Świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
9. Organizacja i promocja wolontariatu.
10. Promowanie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych.
11. Działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
12. Współpraca z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami kościelnymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi placówkami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań statutowych.
13. Organizowanie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, domów dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych, placówek opiekuńczo wychowawczych.
14. Organizowanie i prowadzenie Lokalnego Funduszu Pomocy Dzieciom.
15. Organizowanie imprez dla osób niepełnosprawnych rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych.

Zarząd Stowarzyszenia:
(Zarząd Stowarzyszenia pracuje charytatywnie)
1. Barbara Miszkiel – prezes
2. Józef Ryszard Stankiewicz – vice prezes
3. Halina Borowska – sekretarz
4. Barbara Kukolska – członek
5. Jerzy Andrzej Nazruk – członek

Komisja Rewizyjna:
1. Marcin Szlegier – przewodniczący
2. Anna Kamińska – członek
3. Marian Krzywicki – członek

W 2002 roku udało się stworzyć w Sejnach Warsztaty Terapii Zajęciowej. Stowarzyszenie otrzymało od ówczesnych władz samorządowych pomieszczenia z przeznaczeniem na WTZ, podpisano umowę z PFRON na prowadzenie działalności. Głównymi źródłami finansowania WTZ jest PFRON, samorząd terytorialny, osoby fizyczne.

_________________________________________________________________

Archiwum przetargów - 2013 r.

Archiwum przetargów - 2018 r.