Aktualności

Powiatowy Konkurs Plastyczny: „Niepełnosprawni są wśród nas”

Na konkurs wpłynęło 87 prac. Biorąc pod uwagę estetykę pracy, pomysł, wykonanie i zgodność pracy z tematyką konkursu jury wyłoniło laureatów oraz osoby wyróżnione w 4 kategoriach:

Klasy I-III
I miejsce Edgar Bagiński ze Szkoły Podstawowej w Sejnach, klasa I B
II miejsce Paweł Gniazdowski ze Szkoły Podstawowej w Sejnach, klasa III B
III miejsce Nikola Wołyniec z Zespołu Szkół z Litewskim Językiem Nauczania "Żiburys" w Sejnach, klasa I
Wyróżnienie:
Weronika Bednarko ze Szkoły Podstawowej w Widugierach, klasa I
Kacper Krakowski ze Szkoły Podstawowej w Sejnach, klasa III D
Milena Pachutko ze Szkoły Podstawowwej w Poćkunach, klasa I
Oliwia Cimochowska ze Szkoły Podstawowej w Krasnopolu, klasa II

Klasy IV-VI
I miejsce Indra Wołyniec ze Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku, klasa VI A
II miejsce Monika Moraczewska ze Szkoły Podstawowej w Karolinie, klasa VI
III miejsce Anna Chmielewska ze Szkoły Podstawowej w Krasnowie, klasa IV
Wyróżnienie:
Patrycja Jungiewicz ze Szkoły Podstawowej w Sejnach, klasa VI C
Monika Pawłowska ze Szkoły Podstawowej w Gibach, klasa VI

Szkoły gimnazjalne
I miejsce Daiva Januszka z Gimnazjum z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku, klasa II B
II miejsce
Greta Bobin z Gimanazjum z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku, klasa II A
Olga Linka z Gimanazjum z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku, klasa II C
III miejsce Grażyna Linka z Gimanazjum z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku, klasa II C
Wyróżnienie:
Justyna Leonczyk Szkoła Podstawowa w Krasnowie klasa VII
Daniel Milewski Szkoła Podstawowa w Krasopolu

Szkoły ponadgimnazjalne
Wyróżnienie: Justyna Ciesielska ZSCKR w Sejnach

Gratulujemy zwycięzcom!!!

Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Sejnach,  Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach oraz PSSE Sejny.

Protokół z narady Komisji konkursowej (.pdf)

 

 

15 LAT!!!

28 czerwca 2017 r. obchodziliśmy bardzo wyjątkowo. Nasze Warsztaty Terapii Zajęciowej obchodziły swoje 15-lecie. Z tej okazji zorganizowaliśmy dzień pełen atrakcji  dla naszych uczestników, ich rodzin, oraz zaproszonych gości. Na rozpoczęcie dnia zaprosiliśmy rodziców wraz z uczestnikami na premierowy pokaz filmu z życia naszych Warsztatów wykonanego przez Marcina Pawlukiewicza. Oglądanie siebie na filmie to wielkie zaskoczenie, przeżycie oraz radość dla naszych uczestników.

Na drugi seans filmowy zaprosiliśmy Gości - ludzi dobrego serca, włodarzy Naszego Powiatu oraz Miasta na których mogliśmy liczyć w ciężkich chwilach.

  1. Pana Piotra Franciszka Alszko – Starostę Sejneńskiego
  2. Pana Arkadiusza Nowalskiego – Burmistrza Miasta Sejny
  3. Pana Waldemara Kwaterskiego – Dyrektora ZOZ Sejny.
  4. Pana Bogdana Fidrycha – Kierownika PCPR w Sejnach
  5. Ks. Artura Wyżykowskiego – wikariusza parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
  6. Orkiestrę Dęta OSP Sejny
  7. Panią kierownik WTZ Iwonę Żegarską

Następnie wszyscy pojechaliśmy do Agroturystyki w Sumowie do Państwa  Bernatowicz, gdzie odbyła się część oficjalna tegoż spotkania. W Sumowie ks. Artur Wyżykowski odprawił piękną polowa Mszę świętą przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP w Sejnach, która bardzo wzruszyła przybyłych. Podziękowań, gratulacji, prezentów i życzeń nie było końca.
Pani Prezes podsumowała działalność w kilku słowach: Pozwólcie że w kilku zdaniach przedstawię rys historyczny powstania WTZ w Sejnach. Przed 15 laty ówczesny Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach pod przewodnictwem Pana Krzysztofa Kozakiewicza, podjął decyzję o utworzeniu Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu Sejneńskiego. Uzyskano pozytywną akceptację ówczesnego Starosty Sejneńskiego Pana Piotra Mariana Luto, PCPR i Oddziału Wojewódzkiego PFRON w Białymstoku. Dyrektor ZOZ Pan Waldemar Kwaterski użyczył pomieszczeń w budynku Przychodni przy ul. Wojska Polskiego. Wolontariusze ruszyli w teren w celu uzgadniania z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, udziału tych osób w WTZ. Pozyskano środki finansowe z PFRON i Starostwa na przystosowanie lokali i wyposażenie pracowni w celu rozpoczęcia działalności Warsztatów.
Dzisiaj świętujemy 15 – lecie działalności WTZ.
15 lat istnienia WTZ w Sejnach skupia nas do refleksji nad naszą praca i istotą rehabilitacji zarówno zawodowej jak i społecznej nasuwa się jeden wniosek – uczestnictwo w naszych zajęciach i społeczności Warsztatu jest wielką szansą na poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych . Przez 15 lat zaznaczyliśmy swoją obecność na ziemi sejneńskiej. Bez WTZ życie naszej społeczności lokalnej nie było by już takie samo. Wtopiliśmy się w lokalną działalność. To my ludzie sprawni nauczyliśmy się niesienia bezinteresownej pomocy słabszym serdeczności i uprzejmości.
W imieniu Zarządu Regionalnego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach, pracowników i uczestników WTZ pragnę gorąco i serdecznie powitać szanownych gości którzy i podziękować że zaszczycili swą obecnością nasze dzisiejsze świętowanie.
Z okazji jubileuszu życzymy sobie wielu kolejnych lat obfitujących w sukcesy naszych uczestników bo te sukcesy są sukcesami naszymi. Wszystkiego najlepszego dla Uczestników pracowników i wszystkich ludzi którzy  pomagają nam tutaj w życiu codziennym naszego warsztatu i okazują nam serce. Dziękuję!!!
Dziękujemy Burmistrzowi Miasta Sejny za użyczenie nam pomieszczeń na działalność WTZ, Panu Staroście, Zarządowi i Kierownikowi PCPR za utrzymanie i walkę o WTZ w minionym roku.
Pracownikom i uczestnikom życzę: „aby nigdy nie opuszczała was wiara we własne możliwości i niech każdy dzień przynosi motywację do działania oraz wiele powodów do satysfakcji” na tym zakończyła.
Najwyżsi Włodarze Sejn są zgodni, że Warsztaty Terapii Zajęciowej są bardzo potrzebne na mapie Sejneńskiego Powiatu. Na koniec była wielka uczta i biesiadowanie oraz oczekiwany tort.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie, piękne słowa które zostały wypowiedziane podczas uroczystości, życzenia oraz godne uświęcenie muzyką koncert Orkiestry Dętej OSP w Sejnach.

 

Zapraszmy do obejrzenia zdjęć (galeria imprez) z uroczystości jubileuszowej,
która odbyła się 28 czerwca 2017 r.

Powiatowy Konkurs Plastyczny: „Niepełnosprawni są wśród nas”
Edycja 2017

Na konkurs wpłynęło 56 prac. Biorąc pod uwagę estetykę pracy, pomysł, wykonanie i zgodność pracy z tematyką konkursu jury wyłoniło laureatów oraz osoby wyróżnione w 4 kategoriach:

Klasy I-III
I miejsce Paweł Gniazdowski ze Szkoły Podstawowej w Sejnach, klasa II B
II miejsce Bartłomiej Rudziewicz ze Szkoły Podstawowej w Krasnopolu, klasa I
III miejsce Patrycja Wołyniec ze Szkoły Podstawowej w Widugierach, klasa III
Wyróżnienie: Angelika Januszanis ze Szkoły Podstawowej w Krasnopolu, klasa I

Klasy IV-VI
I miejsce Anna Korzeniecka z Zespołu Szkół z Litewskim Językiem Nauczania "Żiburys" w Sejnach, klasa V
II miejsce Beata Aleksa ze Szkoły Podstawowej w Widugierach, klasa IV
III miejsce Wiktoria Czerlanis ze Szkoły Podstawowej w Widugierach, klasa VI
Wyróżnienie: Maja Dziemida z Zespołu Szkół z Litewskim Językiem Nauczania "Żiburys" w Sejnach, klasa V

Szkoły gimnazjalne
I miejsce Weronika Janczewska z Zespołu Szkół w Gibach, klasa IIIB
II miejsce Agata Kubryń z Zespołu Szkół w Gibach, klasa II
III miejsce Wiktoria Auron z Gimnazjum nr 2 w Sejnach, klasa II
Wyróżnienie: Daniel Milewski z Gimnazjum w Krasnopolu

Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce Ewa Dapkiewicz z Liceum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, klasa I ABE
II miejsce Izabela Wołos z Liceum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, klasa I ABE
III miejsce Adrian Misiewicz Technikum przy Liceum Ogólnokształcącym w Sejnach, klasa I
Wyróżnienie: Aleksandra Żegarska Liceum Ogólnokształcące w Sejnach

Gratulujemy zwycięzcom!!!

Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Sejnach,  Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach oraz PSSE Sejny.

Protokół z narady Komisji konkursowej (.pdf)


W dniu 21 kwietnia 2017 r. roku odbyło się Walne Zebranie Członków Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach podczas, którego wybrano nowe władze Stowarzyszenia.
W skład Zarządu Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach weszli:

1. Barbara Miszkiel - prezes
2. Józef Ryszard Stankiewicz - vice prezes
3. Halina Borowska - sekretarz
4. Barbara Kukolska - członek
5. Jerzy Andrzej Nazaruk - członek


Zarząd pracuje charytatywnie.